Sterilizacija i dezinfekcija - Vaša sigurnost je i naša sigurnost!

Sterilizacija i dezinfekcija – Vaša sigurnost je i naša sigurnost!

Vaša sigurnost je i naša sigurnost.

Sterilizacija i dezinfekcija su u današnje vrijeme brojnih zaraznih bolesti izuzetno važan čimbenik u sigurnom radu stomatološke ordinacije.

Za sterilizaciju instrumenata koristimo AUTOKLAV B KLASE koji odgovara najzahtjevnijim kriterijima sterilizacije kao i najstrožim standardima EUROPSKE UNIJE (EN 0630 i EN 867-5).

Vaša sigurnost kao pacijenta te naša kao profesionalnog osoblja glavni je prioritet u Dental centru Ostojić gdje se strogo pridržavamo visokih standarda sterilizacije i higijene.

Profesionalno i pedantno, pratimo i nadilazimo zadane europske smjernice za sterilizaciju i higijenu u stomatologiji te redovito održavamo sterilizacijsku opremu prema najvišim standardima.

Za svakog pacijenta se mijenjaju sve čaše, sisaljke, pregače, rukavice, maske, matrice, aplikatori, tacne, konci, igle, vaterolice, gaze i drugo. Instrumenti koje se ne može sterilizirati u autoklavu koristimo JEDNOKRATNO, te ih nakon upotrebe bacamo.

Nakon svakog pacijenta dezinficiramo sve površine stomatološke stolice kao i druge radne površine odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvima.

Proces sterilizacije u Dental centru Ostojić stalno se podvrgava kontroli i praćenju, kako unutar tako i izvan ordinacije, a naše stručno osoblje kontinuirano se educira o prevenciji i zaštiti.

Koristimo najnaprednije metode za sterilizaciju i dezinfekciju dostupne na tržištu kako bi uvijek jamčili sigurnost i zaštitu vašeg zdravlja.

Koristimo najnaprednije metode sterilizacija i dezinfekcija dostupne na tržištu kako bi uvijek jamčili sigurnost i zaštitu vašeg zdravlja.

Naša ISO certifikacija (svake godine revidirana) jamči usklađenost sa najvišim zdravstvenim standardima u EU.

Uskladili smo ili premašili sve preporučene smjernice profesionalnih organizacija i državnih propisa za higijenu i sterilizaciju koji uključuju:

  • Opsežna uporaba jednokratnih potrepština, koja se koristi jednom i biva odbačena. Rukavice, maske i igle su jednokratne.
  • Iscrpno čišćenje svih instrumenata prije sterilizacije u ultrazvučnom stroju, nakon čega slijedi pregled i dodatno čišćenje svakog instrumenta ručno prije sterilizacije.
  • Sterilizacija svih instrumenata.
  • Rutinsko održavanje svih instrumenata i opreme prema preporuci proizvođača.
  • Sterilizacija plastičnih instrumenata koji se ne upotrebljavaju uranjanjem u sterilizacijsku tekućinu.

U moderno opremljenim ordinacijama raspolažemo novim stomatološkim stolicama kroz čiji sustav prolazi demineralizirana voda za medicinsku upotrebu. Kroz naš sustav u ordinacijama ne prolazi voda iz gradskog vodovoda (prema najvišim standardima EU).

Sterilizacija i dezinfekcija stomatoloških instrumenata provodi se kroz nekoliko faza:

  • Svaki instrument se odmah nakon upotrebe uranja u posudu sa dezinfekcijskom otopinom na minimalno 30 min.
  • Nakon toga odlazi u utrazvučnu kadicu gdje se otklone sve čestice organskog materijala nevidljive golom oku
  • Instrumenti se pažljivo brišu te stavljaju u autoklav gdje prolaze proces sterilizacije na 134° C pri tlaku od 2,5 bara.
  • Pojedinačno se pakiraju u posebnu ambalažu u kojima zadržavaju sterilnost, a otvaraju se neposredno prije upotrebe.

Navedenim postupcima uništavamo sve bakterije, viruse, gljivice, te na taj način sprečavamo nastanak i širenje bilo koje vrste infekcije u ordinaciji.

Sterilizacija i dezinfekcija u Dental centru Ostojić prema najvišim stomatološkim standardima.

Sigurnost naših pacijenata kao i samog osoblja ordinacije za nas je imperativ i stupanj sigurnosti prema najvišim standardima.