Zaštita osobnih podataka | Dental centar Ostojić - Ordinacija

Zaštita osobnih podataka

Dental Centar Ostojić d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Ova Politika privatnosti ima za cilj objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka pacijenata. Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje svrhe se upotrebljavaju. Politika privatnosti posjetitelje (pacijente) ove web stranice upoznaje s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka odnosno privatnosti.
Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Prikupljanje osobnih podataka
Pacijenti našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o pacijentima ne obrađujemo (ime i pojedinosti o kontaktu), osim ako pacijent dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Time se daje prešutna privola za obradu osobnih podataka
Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni..

Upravljanje privolama
Kod dolaska pacijenta u Dental Centar potpisuje se FDI obrazac (Upitnik o zdravlju) na kojem je tekst privole (suglasnosti) za obradu osobnih podataka. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Privola je dobrovoljno, posebno informirano i nedvosmisleno izražavanje želja pacijeta kojom on daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da pacijent da suglasnost ili povuče suglasnost obrade osobnih podataka. Privola se daje u jednu ili više svrha.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje, te ostale tehničke informacije koje koristimo kako bismo upravljali našim web stranicama i tehničkim rješenjima. Ono nam omogućuje bolje razumijevanje posjećivanja naše web stranice i poboljšanje iskustva posjetitelja.

Kolačići (Cookies)
Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci posjetitelja (pacijenata). Dental Centar Ostojić d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi u medicini. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka(pacijenata i zaposlenika) se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Dental Centar Ostojić d.o.o na čuvanje pojedinih osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere
Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka,video nadzor te brojne ostale mjere.

Pravo posjetitelja ( pacijenta)
Pacijent u svakom trenutku ima sljedeća prava:
• pravo na pristup podacima i uvid u podatke
• pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na povlačenje privole
• pravo na podnošenje prigovora
• pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
• pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 (0)1 2944 371 ili putem mail-a: [email protected]

Izmjene i dopune Politike privatnosti
Dental Centar Ostojić d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice Dental Centar Ostojić d.o.o radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

 

Kako Google upotrebljava podatke o poboljšanim konverzijama

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Google Ads poboljšane konverzije za web omogućuju vam mjerenje online konverzija koje pokreću Google oglasi pomoću izravno prikupljenih podataka (npr. kupnja, potencijalni klijent). Google se zalaže za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti podataka koje dijelite s nama. U ovom se članku objašnjava kako Google postupa s podatkovnim datotekama koje prenosite za upotrebu u poboljšanim konverzijama za web.

Više o tome kako Google postupa s podacima koje prenesete možete saznati u odjeljku o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente.

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje klijenata s Google računima i izvješćivanje o online konverzijama koje potiču interakcije Google oglasa. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz) i platformi (AW, DV360, SA360, GA). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti.
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa.

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj).
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja konverzija samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Uparivanje e-pošte, telefonskog broja i adrese: za uparivanje na temelju podataka vaših klijenata, Google ima e-adrese za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Ako za isporuku podataka Googleu upotrebljavate API za poboljšane konverzije, bit ćete odgovorni za objedinjavanje podataka:

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje.
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa, telefonski brojevi, ime i prezime te ulica i kućni broj. Nemojte hashirati podatke o zemlji, državi i poštanskom broju.
 • Uparivanje e-adresa: za uparivanje na temelju e-adresa korisnika Google ima popis e-adresa za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te e-adrese. Nakon što prenesete svoje podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u vašim podacima s hashiranim nizom ili e-adresom Google računa. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje adresa: za uparivanje na temelju poštanskih adresa korisnika, Google pridružuje hashirane podatke o imenu i adresi za Google račune kako bi izradio ključ za uparivanje. Nakon što pošaljete podatke s hashiranim imenima i adresama korisnika (nemojte hashirati podatke o poštanskom broju, gradu, državi i zemlji), Google izrađuje sličan ključ na temelju vaših podataka i potom uspoređuje svaki ključ u vašim podacima s ključevima koji se temelje na Google računima. Ako se podudaraju, te ćemo konverzije označiti kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: slično uparivanju e-adresa, Google ima telefonske brojeve za Google račune i odgovarajuće hashirane nizove za te telefonske brojeve. Nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads će usporediti svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom ili telefonskim brojevima Google računa. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase/događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

O poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente

Kako postupamo s vašim podacima

Podaci koje prenesete upotrebljavat će se za uparivanje izvanmrežnih transakcija korisnika s klikovima koji su doveli do preusmjeravanja na vašu web-lokaciju i slanja obrasca za potencijalnog klijenta. To vam podudaranje omogućuje izvješćivanje o izvanmrežnim konverzijama koje potiču interakcije s Google oglasima. Čuvat ćemo povjerljivost i sigurnost vaših podataka pomoću istih vodećih standarda koje upotrebljavamo za zaštitu podataka vlastitih korisnika.

Evo kako se postupa s podacima koje prenesete:

 • Ograničena upotreba podataka. Google će podatke koje ste podijelili za poboljšane konverzije za potencijalne klijente upotrebljavati samo da bi vam pružao usluge, uključujući tehničku podršku. Podaci se mogu koristiti za mjerenje svih Googleovih medija (pretraživanje, videozapis, prikaz). Na primjer, podatke o transakcijama koje prenesete uparit ćemo s podacima o događajima na Google oglasima radi izvješćivanja o konverzijama. Nadalje, Google prema vašim uputama može također kombinirati podatke o poboljšanim konverzijama za potencijalne klijente s podacima iz drugih proizvoda za mjerenje koje upotrebljavate, kao što je standardno praćenje konverzija, da bi se poboljšala točnost mjerenja konverzija. Možemo vam pružiti i druge neobavezne značajke koje upotrebljavaju podatke o poboljšanim konverzijama koje možete uključiti, kao što su studije u vezi s postupcima. Google upotrebljava zbirne i anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi oglašivačima pružio pogodnosti određenih značajki kao što je automatsko licitiranje radi poboljšavanja ukupne kvalitete i točnosti, kao i radi otkrivanja neželjenog sadržaja i prevare. Google može upotrebljavati anonimizirane podatke o događajima konverzija kako bi osigurao usklađenost s našim pravilima za poboljšane konverzije.
 • Ograničeni pristup podacima. Da bi zaštitio vaše podatke od neovlaštenog pristupa, Google upotrebljava šifriranje i kontrole pristupa zaposlenika.
 • Ograničeno dijeljenje podataka. Google neće dijeliti vaše podatke s drugim oglašivačima. U slučajevima kada je to potrebno, te podatke možemo podijeliti kako bismo udovoljili odredbama primjenjivog zakona, propisa, pravnog postupka ili valjanog zahtjeva vlasti.
 • Sigurnost podataka. Google ulaže velike napore u to da sustavi koje upotrebljava za pohranu vaših podataka ostanu sigurni i pouzdani. Imamo specijalizirane sigurnosne inženjerske timove za zaštitu od vanjskih prijetnji našim sustavima, a sve vaše podatke pohranjujemo u šifriranom formatu radi zaštite od neovlaštenog pristupa.

O postupku dijeljenja podataka

Donosimo više pojedinosti o postupku uparivanja i načinu na koji obrađujemo podatke podijeljene s Googleom. Pri upotrebi Google oznake:

 • Prije slanja podataka Googleu uvijek će se hashirati svi podaci koji otkrivaju identitet korisnika (npr. e-adresa, telefonski broj, ime i prezime, ulica i kućni broj).
 • Oznakama dopuštamo dijeljenje događaja u vezi s obrascem samo ako se šalju putem protokola HTTPS, standarda djelatnosti za siguran prijenos podataka.
 • Pohrana e-adrese i telefonskog broja: Google zadržava odgovarajuće hashirane nizove e-adresa ili telefonskih brojeva iz konfiguriranih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji.
 • Google će upotrebljavati hashirane nizove za uparivanje s prenesenim izvanmrežnim transakcijama u kombinaciji s podacima o kliku na oglas/događaju na vašem računu radi izvješćivanja o izvanmrežnim konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Prilikom upotrebe poboljšanih konverzija za API za potencijalne klijente ili prijenos datoteke radi pružanja izvanmrežnih podataka Googleu vi ste odgovorni za objedinjavanje podataka:

 • Podaci o korisnicima trebaju se hashirati pomoću algoritma SHA256 koji je standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje.
 • Trebaju se hashirati samo podaci koji otkrivaju identitet korisnika, kao što su e-adresa i telefonski brojevi.
 • Uparivanje e-adresa: nakon što prenesete podatke s hashiranim e-adresama, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, podatke o tim transakcijama označit ćemo kao podudarne.
 • Uparivanje telefonskih brojeva: nakon što prenesete podatke s hashiranim telefonskim brojevima, Google Ads usporedit će svaki hashirani niz u podacima s hashiranim nizom koji je poslan iz prethodnih događaja u vezi s obrascem na web-lokaciji. Ako se podudaraju, te ćemo zapise o konverzijama označiti kao podudarne.
 • Google će uparene zapise o transakcijama kombinirati s podacima o klikovima na oglase ili događajima oglasa na vašem računu radi izvješćivanja o online konverzijama koje pokreću Google oglasi.

Certifikati za sigurnost podataka

ISO 27001

Google je stekao certifikat ISO 27001 za sustave, aplikacije, zaposlenike, tehnologiju, postupke i podatkovne centre koji se upotrebljavaju za niz Googleovih proizvoda, uključujući poboljšane konverzije. Preuzmite certifikat o proširenju usluge za Google Ads/Analytics – ISO27001 (PDF)

Pravila o uparivanju klijenata

Prikupljanje podataka o korisnicima

Ako upotrebljavate uparivanje klijenata, smijete prenositi samo one podatke o klijentima koje ste izravno prikupili, primjerice sa svojih web-lokacija, aplikacija, fizičkih prodajnih mjesta ili iz drugih situacija u kojima su korisnici dijelili svoje podatke izravno s vama.

Primjeri:

 • Prikupili ste podatke korisnika koji je kupio artikl s vaše web-lokacije.
 • Prikupili ste podatke korisnika koji se registrirao za primanje marketinških poruka putem vaših aplikacija.
 • Prikupili ste podatke korisnika koji se registrirao za vaš program vjernosti na vašem fizičkom prodajnom mjestu.

Morate ispuniti i sljedeće uvjete:

 • Osigurati sljedeće:
  • Vaša pravila o privatnosti otkrivaju da dijelite podatke o korisnicima s trećim stranama radi pružanja usluga u vaše ime; i
  • Pribavili ste pristanak za takvo dijeljenje ako je to zakonski potrebno ili je to potrebno prema primjenjivim Googleovim pravilima koja reguliraju prilagođene oglase i/ili pristanak korisnika, uključujući Googleova pravila o pristanku za korisnike u EU-u.
 • Za prijenos podataka o korisnicima smijete upotrebljavati samo Googleov odobreni API ili sučelje.
 • Morate se pridržavati svih važećih zakona i propisa, uključujući sva samoregulatorna pravila ili pravila djelatnosti koja bi se mogla primjenjivati.

Dodatni zahtjevi

Zabranjeno je sljedeće:

 • prikazivanje oglasa koji prikupljaju podatke koji otkrivaju identitet, osim za Gmail oglase s HTML obrascima koji su u skladu s pravilima za Gmail oglase
 • prijenos podataka o korisnicima mlađima od 13 godina ili podataka koji su prikupljeni na web-lokacijama ili u aplikacijama namijenjenima djeci mlađoj od 13 godina
 • izrada sadržaja oglasa koji podrazumijeva poznavanje podataka koji otkrivaju identitet ili osjetljivih podataka o korisnicima (više informacija potražite u nastavku)
 • upotreba popisa korisnika koji cilja preusku ili određenu publiku. Na primjer, ne možete kombinirati popis korisnika s ostalim kriterijima ciljanja (poput zemljopisnih ograničenja) ako će to rezultirati ciljanjem oglasa na relativno mali broj korisnika.
 • oglašavanje proizvoda povezanih s osjetljivim podacima, primjerice farmaceutskih proizvoda, u kampanji s uparivanjem klijenata (više informacija potražite u nastavku)
 • prikazivanje oglasa koji su zabranjeni pravilima za Google Ads.

Ograničenja osjetljivih kategorija

Kao što je definirano u načelima pravila prilagođenog oglašavanja primjenjivim na remarketing, oglašivači ne smiju upotrebljavati osjetljive kategorije interesa za ciljanje oglasa na korisnike ili za promociju proizvoda ili usluga oglašivača. Ta se pravila primjenjuju i na remarketing s uparivanjem klijenata.

Osim toga, ne smijete upotrebljavati kampanje za uparivanje klijenata da biste identificirali osjetljive kategorije interesa povezane s vašim klijentima.

Sveobuhvatne informacije o tome što se smatra osjetljivom kategorijom interesa na temelju pravila za prilagođene oglase i pravila za uparivanje klijenata potražite u pravilima prilagođenog oglašavanja.

Kolačići:

Neophodni

Neophodni kolačići omogućuju osnovne funkcije i nužni su za pravilan rad web stranice. Ne možemo ih isključiti te za korištenje takve vrste kolačića ne trebamo tvoju privolu.

Google Tag Manager

ImeGoogle Tag Manager
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaGoogleov kolačić koji se koristi za kontrolu napredne skripte i rukovanja događajima.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Naziv kolačića_ga,_gat,_gid
Istek kolačića2 Godine

Statistika

Statistički kolačići nam pomažu razumjeti kako posjetitelji koriste našu web stranicu. Pomažu nam da poboljšamo tvoje korisničko iskustvo. Omogućavaju razumijevanje stupanja korisnika u interakciju s internetskim stranicom anonimnim sakupljanjem informacija i izvještavanjem.

Google Analytics

ImeGoogle Analytics
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaCookie by Google used for website analytics. Generates statistical data on how the visitor uses the website.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Naziv kolačića_ga,_gat,_gid
Istek kolačića2 Months

Marketing

Marketinške kolačiće koriste oglašivači treće strane ili izdavači za prikazivanje prilagođenih oglasa. To čine praćenjem posjetitelja na web stranicama u svrhu prikazivanja oglasnog sadržaja koji je relevantan i zanimljiv za tebe kao pojedinačnog korisnika, a mogu se koristiti i za praćenje efikasnosti naših reklamnih kampanja na internetskim stranicama. Ako te kolačiće ne prihvatiš, i dalje će ti oglasi biti prikazani,, ali oni neće biti relevantni.

Google Ads

ImeGoogle Ads
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaCookie by Google used for conversion tracking of Google Ads.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en

Vanjski mediji

Sadržaj s video platformi i platformi društvenih medija blokiran je prema zadanim postavkama. Ako su kolačići vanjskih medija prihvaćeni, pristup tim sadržajima više ne zahtijeva ručni pristanak.

Google Maps

ImeGoogle Maps
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje sadržaja Google karata.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Naziv kolačićaNID
Istek kolačića6 Month

Instagram

ImeInstagram
PružateljMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje Instagram sadržaja.
Politika privatnostihttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Naziv kolačićapigeon_state
Istek kolačićaSession

YouTube

ImeYouTube
PružateljGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
SvrhaKoristi se za deblokiranje YouTube sadržaja.
Politika privatnostihttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s)google.com
Naziv kolačićaNID
Istek kolačića6 Month