Podizanje sinusa | Dental centar Ostojić - Ordinacija

Podizanje sinusa - Sinus Lift

Postupkom podizanja dna maksilarne sinusne membrane postiže se dodatni prostor koji se nadopunjava umjetnom kosti

Podizanje sinusa - Sinus Lift

Postupkom podizanja dna maksilarne sinusne membrane postiže se dodatni prostor koji se nadopunjava umjetnom kosti

Dogovori stučni pregled za podizanje sinusne membrane

Sinus Lift

U lateralnim dijelovima gornje čeljusti vrlo čest slučaj je manjak koštane mase i prostora da bi se ugrađivao implantat. Postupkom podizanja dna maksilarne sinusne membrane postiže se dodatni prostor koji se nadopunjava umjetnom kosti (koštana augumentacija) i na taj način postiže dodatnih 4-6 milimetara potrebnih za ugradnju implantata. Bezbolan proces u trajanju od petnaestak minuta omogućuje pacijentima uspješnu implanto-protetsku rehabilitaciju u lateralnoj zoni koja je i najvažnija za žvakanje. Nakon podizanja sinusa ovisno o početnoj raspoloživosti koštane visine implantat se može ugrađivati imedijatno ili će biti potrebno nakon zahvata čekati od 6-8 mjeseci da se umjetna kost okošta i tek naknadno ugradi implantat. Terapija je dugotrajnija, ali je konačni rezultat po svim aspektima odličan.

Riješite manjak koštane mase za ugradnju implantata

Podizanjem dna maksilarne sinusne membrane u mogućnosti smo stvoriti dodatni prostor koji se nadopunjuje umjetnom kosti (koštana augumentacija) i na taj način postižemo i dobivamo kod pacijenata dodatnih 4-6 milimetara potrebnih za ugradnju implantata. Ovo je bezbolan proces u trajanju od petnaestak minuta i omogućuje našim pacijentima uspješnu implanto-protetsku rehabilitaciju u lateralnoj zoni koja je i najvažnija za žvakanje.

Nakon podizanja sinusa ovisno o početnoj raspoloživosti koštane visine, implantat se može ugrađivati imedijatno ili će biti potrebno nakon zahvata čekati od 6-8 mjeseci da se umjetna kost okošta i tek naknadno ugraditi implantat.

Dogovori besplatan stomatološki pregled!

Od stručnog savjetovanja sa stomatologom, individualiziranog plana terapije do potpune realizacije!
Vrati osmijeh svome licu još danas!