Snimke temporomandibularnih zglobova | Dental centar Ostojić - Ordinacija

Snimanje čeljusnih zglobova

Dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova.

Snimanje čeljusnih zglobova

Dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova.

Ugovori termin za dentalnu radiologiju

Snimke temporomandibularnih zglobova

Snimke TMZ su dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova. Snimaju se na tri načina ovisno o funkcijskom kutu potrebnom doktoru radi utvrđivanja određenog plana terapije; lateralne snimke sa zatvorenim ustima, otvorenim ustima i frontalne snimke.

Dogovori besplatan stomatološki pregled!

Od stručnog savjetovanja sa stomatologom, individualiziranog plana terapije do potpune realizacije!
Vrati osmijeh svome licu još danas!