Snimanje čeljusnih zglobova

Dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova.

Snimanje čeljusnih zglobova

Dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova.

Ugovori termin za dentalnu radiologiju

Snimke temporomandibularnih zglobova

Snimke TMZ su dijagnostička metoda funkcijskog snimanja čeljusnih zglobova. Snimaju se na tri načina ovisno o funkcijskom kutu potrebnom doktoru radi utvrđivanja određenog plana terapije; lateralne snimke sa zatvorenim ustima, otvorenim ustima i frontalne snimke.

Ugovorite besplatan stomatološki pregled!

Od besplatnog savjetovanja sa stomatologom, individualiziranog plana terapije do potpune realizacije!
Vrati osmijeh svome licu još danas!