CBCT 3D dijagnostika | Dental centar Ostojić - Ordinacija

CBCT 3D dijagnostika

CBCT 3D snimke su najsuvremenije, najdetaljnije i najpreciznije snimke.

Ugovori termin za dentalnu radiologiju

CBCT 3D snimanje

CBCT 3D snimke su najsuvremenije, najdetaljnije i najpreciznije snimke. Doktori stomatologije koji moraju donijeti detaljan plan terapije, koji sačinjava kombinaciju implantata, protetike i uklanjanja eventualnih patoloških promjena, zasigurno zahtijevaju ovu dijagnostičku metodu koja im omogućava planiranje zahtjevnijih implanto-protetskih rehabilitacija.
Pomoću CBCT dijagnostike imamo mogućnost vizualizacije snimaka po presjecima u sve tri dimenzije i tako nam omogućava donošenje preciznih dijagnoza. CBCT dijagnostika koristi u implantologiji (mogućnost određivanje visine, širine i gustoće kosti, što je ključno u određivanju širine i visine implantata), endodonciji (širina, dostupnost i broj kanala), oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji (mjerenje i detekcija raznih patoloških tvorevina; cisti, infekcija, granuloma…), ortodonciji (pronalasku neizraslih zubi), parodontologiji (nivo povlačenja kosti, dubinu parodontoloških džepova) te otorinolaringologiji.

3D CT na bazi stožaste zrake (Cone Beam CT) uz vrlo niske doze zračenja siguran je i uz adekvatnu zaštitu koju provodimo pomoću zaštitne pregače koja u sebi zadržava 0,3mm olova – dovoljno zaštitne moći. U usporedbi s 2D snimkama nudi niz prednosti: nižu dozu zračenja zbog mogućnosti odabira veličine polja koji je potrebno snimiti, bolje prostorne razlučivosti u koštanim strukturama. CBCT-om možemo snimiti samo dio čeljusti, jednu čeljust, obje čeljusti, maksilarne sinuse i TMZ.

Polja snimanja mogu biti:

  1. Malo S polje (6×6 cm) – snimka jednog kvadranta uz mogućnost vizualizacije antagonističkog kvadranta.
  2. Srednje M polje (7,5×10 cm) – pregled cijelog zubnog luka uključujući mandibularni kanal. (gornji i donji zubni luk; gornji zubni luk + sinusi; donji zubni luk i mandibularni kanal)
  3. Velika X/XL polja (7,5×14,5 cm/10×14,5 cm) – pregled obiju čeljusti. Na snimci se vidi maksila i mandibula, TMZ, te gornji dio cervikalne kralježnice.

Dogovori besplatan stomatološki pregled!

Od stručnog savjetovanja sa stomatologom, individualiziranog plana terapije do potpune realizacije!
Vrati osmijeh svome licu još danas!